Electric

Realizacje

Home  /  Realizacje

Realizacje

Wybrane zrealizowane prace (do 2014)

Przebudowa salonu samochodowego Citroen i budowa salonu Peugeot

Al. Krakowska 206, Warszawa

Prace dotyczyły przebudowy części serwisu samochodowego Citroen na salon sprzedaży samochodów Peugeot. Realizacja Electric objęła obsługę energetyczną placu budowy oraz kompleksowe wykonanie prac w zakresie instalacji elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej oraz teletechnicznej.

 • Obsługa elektroenergetyczna placu budowy i oświetlenia placu budowy.
 • Demontaże i przeniesienie elementów instalacji w czynnym obiekcie.
 • Instalacja okablowania elektroenergetycznego.
 • Przeniesienie dotychczasowych i budowa nowych rozdzielnic.
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego.
 • Montaż opraw oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego.
 • Budowa nowoczesnej sieci strukturalnej w oparciu o okablowanie kategorii 7. 

Wykonanie remontu Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Lublinie wraz z instalacją okablowania strukturalnego Cat. 6A (10Gbit/s) z gwarancją producenta na 25 lat.

 1. Okopowa 5, Lublin

Prace w branży ogólnobudowlanej objęły wykonanie kompleksowego odświeżenia pomieszczeń biurowych w czynnym 24/7 Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, wraz z modernizacją elementów instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wykonano prace w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Uzyskano pozwolenie na budowę linii zasilającej.

 • Wykonanie projektu oraz instalacji okablowania strukturalnego w kategorii 6A pozwalającej na transmisję 10 Gbit/s z gwarancją producenta 25 lat.
 • Wykonanie pomiarów instalacji okablowania strukturalnego.
 • Wykonanie odbiorczych pomiarów elektrycznych.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) dla budynku znajdującego się w obszarze zabytkowym.
 • Wykonanie prac ogólnobudowlanych zgodnie z zamówieniem.

Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie Centrum Finansowe Puławska, w tym dla Siedziby Centralnej Banku PKO B.P. S.A.

 1. Puławska 15, Warszawa

Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) dla całego obiektu. Instalacja wykonana z podziałem na część służącą do wyłączenia UPS w całym budynku oraz za wyłączenie rozdzielnic głównych. Okablowanie przewodami niepalnymi typu HDGs dla wszystkich UPS w budynku zgodnie z projektem. Prace przeprowadzone w czynnym obiekcie z uwzględnieniem pomieszczeń niejawnych banku. Wpięcie sygnału z PWP do automatyki SZR rozdzielnicy głównej nN. Trasy kablowe wykonane w systemie przeciwpożarowym E90 firmy BAKS.

 • Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 • Przełączenia w RG nN w czynnym obiekcie.
 • Prace w pomieszczeniach niejawnych banku.
 • Realizacja objęła budynek użyteczności publicznej o powierzchni 83 135 m2.

Kompleksowe wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w części administracyjnej w budynkach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe

 1. Puławska 7/9 i ul. Puławska 107E, Warszawa

Prace objęły wykonanie instalacji nowoczesnego oświetlenia awaryjnego LED na korytarzach i klatkach schodowych. Zainstalowano nowe rozdzielnice nN główne oraz odejściowe. Modernizacja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa użytkowania poprzez przejście z  instalacji w układzie TN-C na TN-S. Dla wygody eksploatacji i bezpieczeństwa dokonano przeniesienia układów pomiarowych (liczników) na klatkę schodową. Wykonano nowe wewnętrzne linie zasilające (WLZ) do mieszkań. Prace zostały przeprowadzone po uzyskaniu pozwolenia na budowę i pozwolenia od konserwatora zabytków.

 • Przygotowanie i uzgodnienie dokumentów w zakładzie energetycznym koniecznych do przeprowadzenia prac.
 • Instalacja LED
 • Przeniesienie liczników
 • Poprawa bezpieczeństwa użytkowania
 • Prace w budynku zabytkowym

Modernizacja rozdzielnic głównych i dostosowanie ich do potrzeb linii produkcyjnych Blue-Ray w zakładzie produkcyjnym Technicolor Polska.

 1. Julianowska 65, Piaseczno

Prace objęły wykonanie nowych tras zasilających wraz z konstrukcjami wsporczymi na potrzeby podłączenia nowych linii produkcyjnych i adaptację istniejącego zasilania. Wykonano przebudowę i adaptację rozdzielnic zasilających linie produkcyjne.

 • Przygotowanie tras na konstrukcjach wsporczych.
 • Przebudowa rozdzielnic zasilających.
 • Ułożenie kabli zasilających.
 • Podłączenie urządzeń linii produkcyjnej. 

Wykonanie audytu zasilania elektrycznego (inwentaryzacji instalacji zasilających) w serwerowni UPC Polska sp. z o. o. w obiekcie University Business Center.

 1. Szturmowa 2A, Warszawa

Zakres zadania obejmował kompleksowe sprawdzenie, opisanie i stworzenie dokumentacji instalacji elektrycznej w zakresie od stacji transformatorowej średniego napięcia (SN/nN) po gniazda 230V w szafie RACK.

 • Odnalezienie, opisanie i naniesienie na dokumentację techniczną tras wszystkich kabli i przewodów wraz z określeniem ich typu i przekroju.
 • Odnalezienie, opisanie i naniesienie na dokumentację techniczną tras wszystkich koryt kablowych wraz i określeniem ich typu, wymiarów i stopnia wypełnienia.
 • Odnalezienie, opisanie i naniesienie na dokumentację techniczną wszystkich zasilaczy awaryjnych UPS wraz z określeniem co jest przez nie zasilane w przypadku zaniku napięcia.
 • Odnalezienie, opisanie i naniesienie na dokumentację techniczną wszystkich rozdzielnic elektrycznych wraz i opisaniem wszystkich zainstalowanych zabezpieczeń obwodów oraz określeniem co zasilają.
 • Odnalezienie, opisanie i naniesienie na dokumentację techniczną wszystkich gniazd oraz listew zasilających umieszczonych w szafie RACK i pod podłogą.
 • Prace zostały wykonanie na normalnego funkcjonowania obiektu.

Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego dla obiektu Domy Towarowe Centrum “Junior”.

 1. Marszałkowska 104/122, Warszawa

Zadanie obejmowało swoim zakresem wykonanie monitoringu na poziomach 0 i -1 oraz na terenie zewnętrznym ograniczonym przez ulice Marszałkowską, Sienkiewicza, Pasaż Wiecha, Złota. Kamery zostały ustawione w sposób umożliwiający skuteczne działania ochrony budynku. Po zakończeniu konfiguracji systemu pracownicy ochrony zostali przeszkoleni w zakresie obsługi systemu.

 • Wykonanie tras kablowych przy zastosowaniu koryt kablowych dzielonych.
 • Ułożenie okablowania wykonanego przewodem F/UTP cat. 6.
 • Montaż, podłączenie i konfiguracja kamer w tym kamer zewnętrznych obrotowych.
 • Montaż i podłączenie i konfiguracja centrum monitoringu składającego się z rejestratora, pulpitu sterującego i monitorów.
 • Przeszkolenie pracowników ochrony w zakresie bieżącej obsługi systemu.

Dostosowanie układów pomiarowych średniego napięcia w związku ze zmianą mocy umownej w obiekcie Diamond Busines Park Łódź.

 1. Manewrowa 6/10, Łódź.
 • Dostawa i wymiana przekładników prądowych SN.
 • Prowadzenie czynności łączeniowych w rozdzielnicach SN.
 • Przeprowadzenie procesu legalizacyjnego przekładników działających w układzie pomiarowym.

Wykonanie przeglądów okresowych oraz pomiarów stacji transformatorowych i rozdzielnic średniego napięcia.

Cała Polska

Okresowe przeglądy stacji transformatorowych zgodnie z Prawem Budowlanym są obowiązkowe i należy przeprowadzać je co najmniej raz na 5 lat. Stan transformatorów jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ciągłości dostaw energii dla budynków biurowych, hal magazynowych oraz zakładów produkcyjnych. W trakcie przeglądu serwisowego istnieje możliwość podniesienia lub obniżenia napięcia na uzwojeniu wtórnym poprzez zmianę przekładni transformatora. W zakresie m.in.:

 • Odłączenie napięcia i uziemienie stacji transformatorowej przez wykwalifikowany i przeszkolony personel przy użyciu sprzętu elektroizolacyjnego.
 • Prowadzenie czynności łączeniowych w rozdzielnicach SN.
 • Mechaniczne czyszczenie transformatorów średniego napięcia.
 • Mechaniczne czyszczenie i odkurzanie komór transformatorowych.
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych uziomów, transformatorów i kabli.
 • Wykonywanie testów zabezpieczeń termicznych.
 • Wykonywanie pomiarów wydajności wentylacji komór transformatrowych.
 • Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych śrubowych.
 • Badanie oleju transformatorowego dla transformatorów olejowych.
 • Wymiana pochłaniacza wilgoci.
 • Wykonanie fotografii i protokołu z przeglądu.
 • Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów.